هیلدا 47

من آغوشم را گم کرده ام
نمی دانم، آنچه می جویمش،
آغوش پدر بود یا مادر
یا آغوش همسر بود شاید؟
یا مادر بزرگ
یا دست لطیف فرزند
یا آغوش خداست،
آنچه گمش کرده ام
فلاکت در اینجاست
که نمی دانم حتی
چه را گم کرده ام، هیلدا

/ 0 نظر / 17 بازدید