هیلدا 46

هیلدا،
نبوسیدی مرا،
و رفتی...
دنیا را گشتم.
بوسه کس جای گرم دستانت را نگرفت.
کم می آورم،
بوسه هایت را، هیلدا
تهی می شود،
دور شانه هایم،
از حجم گرم بی چشمداشت مهرت
کم می آورمت
زیاد...
هیلدا

/ 0 نظر / 14 بازدید